Nhân dân và Phật tử thưởng ngoạn cảnh chùa nhân ngày lễ... (05/09/2018, Lượt xem 88)

Hằng năm cứ đến ngày tết độc lập 02/09 là người dân lại lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ lễ cho gia...

<< < > >>

<< < > >>

<< < > >>

Live Video