Pháp Hội Tụng Kinh Địa Tạng tháng 2 năm Đinh Dậu (31/03/2017, Lượt xem 185)

Vào ngày 27,28,29 tháng 2 năm Đinh Dậu vừa qua Chùa Khai Nguyên có tổ chức khóa chuyên tu - pháp...

<< < > >>

<< < > >>

<< < > >>

Live Video