THÔNG BẠCH TỔ CHỨC LỄ HỘI HOA HỒNG VÀ ĐẠI LỄ TRUNG PHONG... (16/07/2018, Lượt xem 35)

Chùa Khai Nguyên xin trân trong thông bạch tới toàn thể nhân dân và Phật tử thập phương, nhân mùa...

<< < > >>

<< < > >>

<< < > >>

Live Video