Đại Lễ Cầu An Đầu Xuân Đinh Dậu 2017 Chùa Khai Nguyên (20/02/2017, Lượt xem 78)

Vào ngày 21,22,23 tháng giêng năm Đinh Dậu vừa qua, Chùa Khai Nguyên đã tổ chức đại lễ cầu an -...

<< < > >>

<< < > >>

Live Video