Đổ Mái Tầng 14 Đại Tượng Phật A Di Đà Chùa Khai Nguyên (20/01/2018, Lượt xem 10)

Chạy đua với tiến độ thi công đã đề ra theo kế hoạch, cùng với khí thế sôi nổi của Tăng,Ni Phật...

<< < > >>

<< < > >>

<< < > >>

Live Video