Pháp Hội Quan Âm Tam Thời Hệ Niệm năm 2017 Chùa Văn Lai (22/03/2017, Lượt xem 65)

Hơn 2000 phật tử gần xa đã cùng nhau về Chùa Văn Lai - Trụ Sở Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Huyện...

<< < > >>

<< < > >>

Live Video