Pháp Hội Địa Tạng Tháng 03 Kỷ Hợi tại chùa Quất Lâm -... (11/04/2019, Lượt xem 199)

Mở đầu những Phật sự lớn trong tháng 03 năm Kỷ Hợi của Đạo tràng chúng ta là Pháp hội tụng kinh...

<< < > >>

<< < > >>

<< < > >>

Live Video