129 kinh sách giả

Thứ hai - 19/11/2018 03:54 - Đã xem: 5398
Danh mục kinh sách giả này do chùa Đông Lâm ở Lô Sơn công bố gần đây.
Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa
Chùa Đông Lâm ở Lô Sơn do ngài Huệ Viễn, tổ thứ nhất của Tịnh Độ tông Trung Quốc, kiến lập vào năm 384, đến nay đã có hơn 1600 năm lịch sử. Với kinh nghiệm tu học, nghiên cứu và hoằng dương Phật pháp được truyền thừa hàng ngàn năm như vậy, danh mục kinh sách giả do chùa công bố dưới đây có thể tin tưởng được. Thiết nghĩ, quý vị Phật tử nên tham khảo qua một lượt.
1. Phật Thuyết Thanh Tịnh Tài Thần Kinh               
2. Gia Đường Kinh
3. Thập Cáo Linh Văn
4. Cứu Kiếp Kinh
5. Phật Thuyết Tài Thần Kinh
6. Bảo Thân Kinh
7. Huyết Bồn Kinh
8. Tam Giáo Đồng Nguyên
9. Cửu Cửu Quy Nhất
10. Tài Thần Kinh
11. Bái Thập Vương
12. Hoàng Kinh
13. Sinh Thiên Kinh
14. Kê Noãn Kệ
15. Phật Thuyết Hồng Phúc Tài Thần Kinh
16. Bái Thập Điện Siêu Thắng Độ
17. Huệ Mạng Kinh
18. Tam Giáo Hoa Nghiêm Kinh
19. Lộ Đầu Kinh
20. Tổ Tông Bảo Sám
21. Bạch Hạc Truyện
22. Tiên Phật Hợp Tông
23. Tam Hội Quy Nguyên
24. Long Hoa (Chân) Kinh
25. Ngọc Phật Kinh
26. Siêu Sinh Hoàn Nguyện Kinh
27. Phật Đỉnh Hỗn Nguyên Kinh
28. Thổ Địa Kinh
29. Lục Tổ Đàn Kinh Tiên Thiên Giải
30. Nhãn Quang Kinh
31. Từ Bi Mạnh Bà Bảo Sám
32. Cao Vương Kinh
33. Thái Bình Kinh
34. Long Hoa Kinh
35. Táo Gia Kinh
36. Xá Tội Kinh
37. Vô Lượng Độ Sinh Kinh
38. Thổ Vương Kinh
39. Man Gia Kinh
40. Trạch Thần Kinh
41. Từ Bi Báo Ân Bảo Sám
42. Đạt Ma Bảo Quyển
43. Thiên Địa Kinh
44. Diệu Sa Kinh
45. Từ Bi Tế Công Bảo Sám
46. Văn Xương Kinh
47. Thiên Duyên Kinh
48. Bí Mật Chân Kinh
49. Hoa Đà Kinh
50. Từ Bi Huyết Hồ Bảo Sám
51. Vô Thượng Sinh Thiên Địa Mẫu Lão Thái Phật
52. Thiếp Thủ Kim Đan
53. Minh Thánh Kinh
54. Hộ Đạo Kinh
55. Từ Bi Thập Vương Bảo Sám
56. Ngũ Bộ Lục Sách
57. Thái Dương Kinh
58. Di Lặc Chân Kinh
59. Hoàn Hương Bảo Quyển
60. Từ Bi Nhâm Thân Bảo Sám
61. Vạn Liên Quy Tông
62. Thái Âm Kinh
63. Di Lặc Cổ Phật Hạ Sinh Kinh
64. Từ Bi Diêm Vương Bảo Sám
65. Ngũ Tông Nguyên
66. Thiên Đường Du Ký
67. Thất Thất Kinh
68. Pháp Thuyền Kinh
69. Siêu Phàm Tông Chỉ
70. Ngũ Tông Cứu
71. Thai Cốt Kinh
72. Thỉnh Thánh Lễ Bổn
73. Phật Thuyết Đại Thừa Thông Huyền Pháp Hoa Chân Kinh
74. Đăng Lung Kinh
75. Tiêu Tai Kinh
76. Tề Thiên Đại Thánh Kinh
77. Tổ Phái Nguyên Lưu
78. Địa Tạng Kinh (không phải Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh)
79. Tâm Kinh Khai Đầu
80. Phật Thuyết Thiên Địa Bát Dương Thần Chú Kinh
81. Nhật Nguyệt Kinh
82. Hỗn Nguyên Bố Đại Chân Kinh
83. Địa Mẫu Sám Toàn Tập
84. Tinh Tú Kinh
85. Phật Thuyết Địa Tạng Kinh Giáo Huyết Bồn Kinh
86. Thọ Sinh Kinh
87. Địa Ngục Du Ký
88. Đạt Ma Bảo Truyện
89. Tây Phương Nguyên
90. Phân Châu Kinh
91. Từ Bi Thọ Sinh Bảo Sám
92. Địa Tạng Pháp Âm Khai Thị Lục
93. Đại Thừa Kinh Giảng
94. Tu Chân Bảo Phiệt
95. Thủy Tiên Hoa Nguyên
96. Địa Mẫu Kinh
97. Đạo Đức Chân Kinh
98. Tiểu Phạm Vương Kinh
99. Phật Thuyết Kim Cang Kinh Tổng Trì Luận
100. Giải Oan Thích Kết Bảo Sám
101. Đại Bi Chú Chân Giải
102. Đạo Phái Thống Tông
103. Tâm Ấn Diệu Kinh
104. Phật Thuyết Giải Oan Vãng Sinh Kinh
105. Kim Cang Khoa Nghi Bảo Quyển
106. Ngọc Lịch Bảo Sao
107. Đại Phạm Vương Kinh
108. Tiên Cơ Hồi Văn Kinh
109. Canh Thân Kinh
110. Kim Bất Hoán
111. Vận Khí Kinh
112. Tâm Kinh Trung Hạ Quyển
113. Canh Thân Bảo Sám
114. Cứu Khổ Kinh
115. Du Thập Điện
116. Đại Thừa Kinh
117. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Du Ký
118. Cao Vương Quán Âm Kinh
119. Phật Thuyết Mạnh Bà Kinh
120. Quy Gia Cẩm Nang
121. Diêm Vương Kinh
122. Quán Âm Cứu Khổ Kinh
123. Phật Thuyết Diên Niên Giáp Tý Kinh
124. Quy Căn Kinh
125. Tam Thế Nhân Quả Kinh
126. Chân Phật Kinh
127. Phật Thuyết Táo Ty Kinh
128. Phát Tài Kinh
129. Quy Vương Kinh
 
Theo http://www.fodizi.net/qt/qita/12009.html
Người dịch: Tịnh Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây