Thông bạch cúng dàng tạo tượng nhà Tam Bảo Chùa Khai Nguyên

04/07/2014 17:59:35  Số lượt xem: 37462
THÔNG BẠCH CHÙA KHAI NGUYÊN NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ! Kính bạch: Chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa: Các quý vị Phật tử thập phương!
THÔNG BẠCH CHÙA KHAI NGUYÊN

 
          NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !
 
          Kính bạch: Chư Tôn đức Tăng Ni !

          Kính thưa: Các quý vị Phật tử thập phương!

            Chùa Khai Nguyên - Xã Sơn Đông - Thị Xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội xin thông bạch tới Chư tôn đức Tăng Ni, Quý cư sĩ Phật tử, các Doanh Nghiệp, Cá Nhân, Tổ Chức, Dòng Họ, nhà Hảo Tâm... địa phương và Thập phương.

          Với lối kiến trúc độc đáo "Cổ Kim Kết Hợp", Chùa Khai Nguyên được thiết trí, thờ phụng theo tông phái Phật giáo "Tịnh Độ Tông" đầu tiên tại Việt Nam.

          Theo thiết kế: Ở giữa chính điện, trên cao là ba tôn tượng Tây Phương Tam Thánh cao 9,5m. Phía trước tôn tương Tây Phương Tam Thánh là Tôn tượng Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni cao 4,5m. Hai bên tả hữu tôn tượng Đức Thế Tôn là hai tôn tượng Thánh Tăng A Nan và Ca Diếp.

Phía trước ban thờ là Tòa Cửu Long, Lư Hương và đồ thờ tự.

          Đặc sắc, ấn tượng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam là xung quanh phía trong Chính Điện được thiết trí và an vị 1080 (một nghìn không trăm tám mươi) tôn tượng đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn cao 50cm.

          Hai bên tả hữu của Chùa, từ cửa vào là hai tôn tượng đức Hộ Pháp Vi Đà Thiên Tướng hiện tọa trang nghiêm để hộ trì Phật pháp.

          Hiện nay nhà chùa đã nhận được sự hỷ tâm công đức của Chư tôn đức Tăng Ni, Quý cư sĩ Phật tử, nhân dân địa phương và thập phương... 3 pho tượng Tây Phương Tam Thánh, Tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Tôn tượng A Nan, Ca Diếp và một tôn tượng Hộ Pháp.

          Hiện nay nhà chùa tiếp tục thông bạch, kêu gọi phát tâm hỷ cúng những tôn tượng còn thiếu (chưa có người cúng dàng) đó là 1 Tòa Cửu Long cao 2,5m: 185.000.000 VN đồng; Một tôn tượng Hộ Pháp cao 4,5m: 65.000.000 VN đồng; 1080 tôn tượng Đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn cao 50cm,

mỗi pho 2.000.000 VN đồng.

          Phía ngoài cổng vào là 24 tôn tượng đức Phật A Mi Đà Tiếp Dẫn được an trí từ nhà vãng sinh tới Tháp Báo Ân, mỗi tôn tượng cao 4,2m: Mỗi pho 45.000.000 VN đồng. Hai bên cổng chính của Chùa là hai tôn tượng đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật cao 3,7m mỗi pho 40.000.000 VN

đồng, hiện vẫn chưa có người hỷ cúng. Các quý vị Phật tử, Cá nhân, Tổ chức, Doanh nghiệp, Gia đình, Dòng họ nào muốn phát tâm cúng dàng xin liên hệ trực tiếp tới Thầy Trụ Trì hoặc chư tôn đức Tăng Ni trong chùa. 

Tịnh tài của quý vị Phật tử, Cá nhân, Tổ chức, Doanh nghiệp, Gia đình, Dòng họ nào muốn phát tâm cúng dàng xin gửi về cho nhà chùa qua tài khoản của Phật tử phụ trách:  

Tài Khoản: Phùng Thị Lý

Số: 45110000183935

Ngân Hàng BIDV Chi Nhánh Sơn Tây

Hoặc chuyển qua Paypal từ nước ngoài về Việt Nam


 
                                                                                                                                         

                                                                                                                                                              Thay mặt nhà chùa xin gửi lời thông bạch
                                                                                                                                                                             Trụ Trì Chùa Khai Nguyên
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            Đại Đức Thích Đạo Thịnh