Phát Tâm Xây Dựng Đại Tượng Phật A Mi Đà Vì Hòa Bình Thế Giới

29/08/2015 23:00:23  Số lượt xem: 4692
Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý liên hữu Phật tử đồng tu, cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ thập phương. Được sự đồng thuận của các cấp chính quyền và tín đồ Phật tử nhân dân trong toàn xã. Tăng Ni, Phật tử trong Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên - xã Sơn Đông - thị xã Sơn Tây - Thành Phố Hà Nội xin phát đại nguyện xây dựng “Đại Tượng Phật A Mi Đà Vì Hòa Bình Thế Giới” để cầu cho “Quốc thái dân an, Thế giới hòa bình, Chúng sinh an lạc, Phật Pháp hưng long, Âm siêu dương khánh”. Dự kiến Đại Tượng Phật A Mi Đà Vì Hòa Bình Thế Giới cao 33m được an trí, tọa lạc trong khuôn viên nội tự Chùa Khai Nguyên, làm tôn thêm vẻ đẹp trang nghiêm, thanh tịnh, thể hiện “Tịnh Độ Cảnh Phật” tại nhân gian, khiến cho chúng nhân thiên, quỷ thần... nương vào đó để phát Bồ Đề Tâm, bỏ ác, làm lành, lánh dữ, hành thiện, đồng phát đại nguyện Cùng Sinh An Lạc Quốc.

     

    Theo thiết kế: Trong lòng pho tượng được kết cấu khung dầm bê tông cốt thép chịu lực, có diện tích các sàn được tính theo tỷ lệ của tôn tượng, lớn nhất là 1200 m2 nhỏ nhất là 500 m2.
Trong lòng tượng, mỗi sàn được an trí các tôn tượng chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Tổ Sư và 10.000 pho tượng Phật nhỏ có chiều cao 40 - 45cm, mỗi pho dự kiến 3.000.000 vnđ. 

    Các Tầng dự kiến được bài trí các tôn tượng như sau:
Tầng 1: Bài trí cảnh giới Lục Đạo "Trời, Người, A Tu La, Súc Sinh, Ngã Quỷ, Địa Ngục"
Tầng 2: Bài trí tượng Tổ Sư và giảng đường.
Tầng 3: Bài trí tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và các hóa thân của Ngài.
Tầng 4: Bài trí tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và các hóa thân của Ngài
Tầng 5: Bài trí tôn tượng Bồ Tát Văn Thù và các hóa thân của Ngài
Tầng 6: Bài trí tôn tượng Bồ Tát Phổ Hiền và các hóa thân của Ngài
Tầng 7: Bài trí tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và 1250 vị đại đệ tử.
Tầng 8: Bài trí tôn tượng Đức Phật Dược Sư và Chúng Bồ Tát Cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông.
Tầng 9: Bài trí tôn tượng Đức Phật A Mi Đà và Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát.
Tầng 10: Bài Trí 88 Đức Phật và các hóa thân của Ngài.
Tầng 11: Bài trí tượng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na và các hóa thân Ngài.
Tầng 12: Bài trí Tam thế Phật và các hóa thân của Ngài.
Với lối kiến trúc tạo tượng độc đáo "có một không hai" như vậy, chắc chắn sẽ làm điểm nhấn Văn Hóa tâm linh quan trọng cho Phật Giáo Sơn Tây nói riêng, Phật Giáo Việt Nam và toàn Thế Giới nói chung.
Đây sẽ là công trình Văn Hóa Phật Giáo quý báu trường tồn với thời gian, là ruộng phúc điền tốt nhất để Chúng sinh thời Mạt pháp gieo trồng thiện căn, đúng như trong kinh Phật đã dạy: "Làm Chùa, Tô Tượng, Đúc Chuông - Ba Công đức ấy thập phương nên làm".
Để gieo trồng thiện căn cho quý liên hữu Phật tử thập phương, các cá nhân, tổ chức, dòng họ, thiện nam, tín nữ. Nhà Chùa xin gửi lời thông bạch hoan hỷ Cúng dàng, công đức tịnh vật, tịnh tài để xây dựng Đại tượng Phật A Mi Đà và 1 vạn tôn tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng an trí tại khuôn viên nội tự Chùa Khai Nguyên - xã Sơn Đông - thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội.

   Các tôn tượng được an trí tại các tầng như sau:
Tầng 3: 3 pho tượng Bồ Tát Địa Tạng bằng gỗ mít cao 3,5m, mỗi pho 150. 000. 000( một trăm năm mươi triệu đồng).
Tầng 4: An trí 33 hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm bằng gỗ mít cao 2,5m, mỗi pho 100.000.000( một trăm triệu đồng).
Tầng 5: 3 pho tượng Bồ Tát Văn Thù bằng gỗ mít cao 2,5m, mỗi pho 100.000.000(một trăm triệu đồng).
Tầng 6: 3 pho tượng Bồ Tát Phổ Hiền bằng gỗ mít cao 2,5m, mỗi  pho 100.000.000(một trăm triệu đồng).
Tầng 7: - Tượng Đức Phật Thích Ca Niêm Hoa cao 3,5m, một pho 180.000.000(một trăm tám mươi triệu đồng).
-10 Đại đệ tử Phật cao 2,5m mỗi pho 100. 000. 000(một trăm triệu đồng).
-18 tôn tượng A La Hán ngồi cao 1,75m mỗi pho 70. 000000(bảy mươi triệu đồng).
Tầng 8: Tượng Đức Phật Dược Sư cao 3,5m, một pho 180.000000 (một trăm tám mươi triệu đồng).
-Tượng Dược Vương, Dược Thượng Bồ Tát đứng, cao 2,5m, mỗi pho 100.000.000(một trăm triệu đồng).
Tầng 9: Tượng Đức Phật A Mi Đà bằng ngọc cao 3,5m; Tượng Quán Âm, Thế Chí Bồ Tát đứng cao 2,5m bằng đá ngọc.
Tầng 10: 88 tôn tượng các Đức Phật, tượng ngồi cao 1,75m mỗi pho 70.000.000(bảy mươi triệu đồng).
Tầng 11: 3 pho Tượng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na cao 3m, mỗi pho 130. 000. 000(một trăm ba mươi triệu đồng).
Tầng 12: 3 pho tam thế Phật cao 3m, mỗi pho 130.000.000(một trăm ba mươi triệu đồng).

   Đặc biệt trong 12 tầng có 1 vạn pho tượng Phật, Bồ Tát bằng Combozit cao 40 - 45 cm mỗi pho 3.000.000( 3triệu đồng).
Vậy Nhà Chùa xin Thông Bạch để quý liên hữu Phật tử được biết và phát tâm Cúng Dàng.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng thông tin và ban tiếp nhận công đức cúng dàng:
SĐT: 0433.610.897
Sư Ông Giác Tâm: 0167. 670.7765
Sư Bác Anh Nghiêm: 01682.306.643
Quý vị Phật tử ở xa có thể tùy hỷ công đức cúng dàng theo tài khoản:
- Họ Tên: Bùi Văn Kiều.
- Ngân Hàng: Techcombank chi nhánh Sơn Tây, Hà Nội.
- Số Tài Khoản:1402 4276 1486 63.
Lưu ý: Viết rõ là công đức xây dựng đại tượng Phật vì Hòa Bình Thế Giới Hoặc một... pho tượng Phật nhỏ...

Email: chuakhainguyen@gmail.com